fbpx

เกร็ดน่ารู้

ผลิตภัณฑ์ไอซ์ฮอท

ไอซ์ฮอท ออลเพอโพส ครีมเมอร์ คอนเซ็นเทรด ครีมเมอร์เติมเครื่องดื่ม เพิ่มรสชาติให้กลมกล่อม 

Aug 31, 2023

Supanich "Khim" Suriyo

ไอซ์ฮอท ออลเพอโพส ครีมเมอร์ คอนเซ็นเทรด (ICEHOT All-Purpose Creamer Concentrate) เป็นครีมเมอร์ที่ ไอซ์ฮอท เบเวอเรจ บาย ริชส์ คิดค้นมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ครีมเมอร์ที่ได้มาตรฐานทำให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยยิ่งขึ้น
อ่านต่อ