นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์ www.richs.co.th

บริษัทให้ความสำคัญและถือเรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ที่นี่

คำอธิบายทั่วไปของประกาศเรื่องข้อมูลส่วนตัว

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับเต็ม

ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด “บริษัท” ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของท่านที่มอบข้อมูลส่วนตัวให้กับบริษัท และเข้าใจว่าท่านอาจมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งมาให้กับบริษัทและวิธีในการจัดการข้อมูลดังกล่าวของบริษัท

หากท่านกำลังอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ (”ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว”) อาจเป็นเพราะท่านเคยเข้าชมเว็บไซต์ แอบพลิเคชั่น โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ บริการออนไลน์ หรือพบกับบริษัทตามสถานที่จัดงานหรือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ (ทั้งหมดในที่นี้ต่อไปจะเรียกว่า “ไซต์”) ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานของบริษัท ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด (“ริช โปรดักส์ฯ” หรือ “บริษัท” ) หรือเนื่องจากท่านเคยติดต่อบริษัทโดยตรงทางโทรศัพท์หรือทางจดหมาย 

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ จัดเก็บ และดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน (“ข้อมูลส่วนตัว”) เมื่อท่านเข้าถึงไซต์ของบริษัทหรือติดต่อบริษัท

การดำเนินการข้อมูลของ ริช โปรดักส์ฯ

ริช โปรดักส์ฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งมาให้บริษัทหรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านเมื่อท่านเข้าชมไซต์ของบริษัทโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน ติดต่อท่านเพื่อทำการตลาดหรือเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นในทางการค้า ตอบคำถามของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ท่านมีส่วนร่วมในข้อเสนอและกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท จัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์และปรับปรุงท่านภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

สิทธิ์ของท่านในการเข้าถึงและใช้งานไซต์ของบริษัทอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านจะจำกัดเฉพาะส่วนที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน สำหรับการดำเนินการบางอย่าง เพื่อที่ท่านจะสามารถควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทจัดเก็บและดำเนินการ มิฉะนั้นบริษัทจะดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อการดำเนินการตามสัญญาที่มีกับท่าน, เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของบริษัท, เพื่อจุดมุ่งหมายในผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท , หรือจุดมุ่งหมายอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาต 

โดยทั่วไปบริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านในประเทศไทย แต่ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบที่เป็นสากลและอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามซึ่งกระทำในนามของบริษัท ระบบและผู้ให้บริการเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งระดับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแตกต่างจากประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว บริษัท จะใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดเตรียมวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ใกล้เคียงกับประเทศไทยเท่าที่กระทำได้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ยกเลิก คัดค้าน และโยกย้ายข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โดยการติดต่อบริษัทที่ [email protected]

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยการโพสต์ลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไว้บนไซต์ของบริษัท 

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ลงวันที่พฤศจิกายน 2563.

ประกาศเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ลงวันที่ พฤศจิกายน 2563

ประเภทการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • รายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับท่านหรือข้อมูลที่ท่านส่งมาให้ – เช่น ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล คำขอ ข้อร้องเรียนของท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทได้รับเมื่อบริษัทติดต่อกับท่าน (รวมทั้งการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล ออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์) และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านส่งมาให้ – ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านลงทะเบียนกับไซต์ของบริษัท สมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว เข้าร่วมใน ข้อเสนอและโปรโมชั่นของบริษัท ให้ข้อเสนอแนะ ตอบแบบสำรวจ หรือซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อสินค้า – รวมถึงข้อมูลการซื้อสินค้า เช่น รายละเอียดบัญชีที่ใช้ชำระเงินของท่าน บัตรเครดิตและบัตรเดบิต ที่อยู่จัดส่งและที่อยู่เรียกเก็บเงิน และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
 • ข้อมูลความชอบ – ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบส่วนตัว ความต้องการ ความสนใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของท่าน (เกี่ยวกับไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นต้น)
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี – รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสร้างบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อ รหัสผ่าน และคำถามรักษาความปลอดภัยและคำตอบ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ – รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์, IP address, และเบราว์เซอร์ของท่านที่บริษัทอาจจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่บริษัทใช้ในไซต์ของบริษัทเองหรือคุกกี้ของบุคคลที่สาม เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของท่านหรือการติดต่อของท่านกับบริษัททางอีเมล อ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม คุกกี้ รวมถึงคุกกี้ที่ใช้บนไซต์ของบริษัทสามารถปิดการทำงานได้จากเมนูการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ถ้าท่านปิดการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ของบริษัทได้อย่างครบถ้วน การปิดการทำงานคุกกี้จะไม่ได้ลบคุกกี้ที่มีอยู่ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของท่าน การลบคุกกี้จะต้องทำด้วยตนเองจากตัวเลือกเมนูตามความเหมาะสมในเบราว์เซอร์ของท่าน

เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดมุ่งหมายต่อไปนี้และพื้นฐานอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดทราบว่าหากบริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับท่านอยู่แล้ว บริษัทอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันนี้

สำหรับผลประโยชน์ทางการค้าที่ชอบด้วยกฎหมาย: บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ทั้งข้อมูลแบบรวมกลุ่มและแบบรายบุคคล) เช่น รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลบัญชีและบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในร้านค้าและร้านออนไลน์ของบริษัทเพื่อจุดมุ่งหมายในการจัดเตรียมสินค้าและบริการ รักษาและอัปเดตบันทึก การบริหาร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การโฆษณา การตลอด และเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงท่านภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งทำความเข้าใจท่านในฐานะลูกค้า

บริษัทอาจมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท่านส่งมาให้บริษัทพร้อมกับการใช้งานไซต์หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และบริษัทจะใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อนำมาปรับปรุงและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น 

บริษัทยังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อจัดทำสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ เพื่อแจ้งเตือนให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งไว้หรือส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อช่วยในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถทำธุรกรรมของบริษัทได้ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ถูกต้องซึ่งอนุญาตตามกฎหมาย

สำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา: เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือเพื่อจัดเตรียมการประกวด การแข่งขัน หรือกิจกรรมการส่งเสริมการขายซึ่งท่านได้เข้าร่วม เพื่อทำการส่งเสริมการขายและติดต่อท่านหากท่าน เพื่อที่จะสามารถตอบกลับในการขอข้อมูลของท่านผ่านทาง การติดต่อบริษัทที่ [email protected]

บริษัทยังอาจใช้ข้อมูลของท่านโดยยึดตามความยินยอมของท่าน หากมีการมอบให้ ตัวอย่างเช่น เพื่อจุดมุ่งหมายในการตลาดและเพื่อปรับเปลี่ยนการสื่อสารของบริษัทให้เหมาะกับท่านโดยอาศัยโปรไฟล์ผ่านทางอีเมล การส่งข้อความทางโทรศัพท์( SMS) วิธีการอื่น ๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเพื่อ ติดตามและวิเคราะห์ความชอบของท่านเพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภคและทำการตลาดส่วนบุคคล โดยท่านสามารถยกเลิกความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านนานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่บริษัทได้เก็บรวบรวมหรือที่ท่านส่งมาให้บริษัท 

ดังนั้นบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากที่ท่านได้ติดต่อบริษัทครั้งล่าสุด เมื่อข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป บริษัทจะทำลายหรือลบด้วยวิธีการที่ปลอดภัย หรือบริษัทอาจทำให้มันเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนได้เพื่อให้ไม่มีการเชื่อมโยงหรือไม่สามารถติดตามย้อนกลับไปยังท่าน ในบางกรณี บริษัทอาจมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำหนดให้บริษัทเก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนด

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับ :

 • หน่วยงานของบริษัทฯข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจ ถูกแบ่งปันระหว่างบริษัท  ซึ่งอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านดังที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการบริษัทอาจว่าจ้างบุคคลที่สาม ผู้ขาย ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบริษัทในเครือเพื่อจัดหาบริการแก่บริษัทในนามของบริษัท เช่น การสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในบริษัทสำหรับเว็บไซต์ แอบพริเคชั่น หรือร้านค้าออนไลน์ (รวมถึงผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้ดำเนินการชำระเงิน, บริษัทจัดการแบรนด์, บริษัทโฆษณา ทำการตลาด และส่งเสริมการขาย, ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล, ที่ปรึกษามืออาชีพ (เช่น นักบัญชี นายธนาคาร ที่ปรึกษาธุรกิจ พนักงานทวงหนี้ ทนายความ) และบุคคลที่สามซึ่งบริษัทใช้ในการส่งสินค้าที่ท่านซื้อไปยังที่อยู่ของท่าน เช่น ผู้จัดส่งทางไปรษณีย์) หรือการดำเนินการทางเทคนิค (ตัวอย่างเช่น บริการโฮสติ้งหรือพื้นที่เก็บข้อมูล) หรือสำหรับบริการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการขายแบบออฟไลน์ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น การแข่งขัน การชิงโชค และผู้จัดการประกวด ผู้จับรางวัล บริษัทจัดงานอีเว้นท์ ผู้จัดรางวัลหรือแพคเกจชดเชย) และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ในการให้บริการพวกเขาอาจเข้าถึง ได้รับ เก็บรักษา หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านในนามของบริษัท สัญญาของบริษัทกับผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดมุ่งหมายของพวกเขาเองรวมถึงการทำการตลาด บริษัทใช้ขั้นตอนทางการค้าตามสมควรโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคลที่สามคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเพียงพอและดำเนินการกับข้อมูลโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงของบริษัทเท่านั้น
 • หุ้นส่วนบางครั้งบริษัทอาจเสนอบริการหรือแอปพลิเคชันให้กับท่านโดยดำเนินการร่วมกับหุ้นส่วน (ตัวอย่างเช่น ผู้สนับสนุนร่วมหรือผู้ออกใบอนุญาตร่วม, ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของบริษัท) ดังนั้นบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หุ้นส่วนเหล่านี้ บริษัทใช้ขั้นตอนทางการค้าตามสมควรโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคลที่สามคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเพียงพอและดำเนินการกับข้อมูลโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงของบริษัทเท่านั้นหรือในฐานะผู้ควบคุมร่วม ในกรณีดังกล่าวที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามโดยยึดตามความยินยอมหรือคำขอของท่านให้ทำเช่นนั้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการให้ข้อมูลอย่างชัดเจน และท่านมีทางเลือกที่จะเข้าร่วมหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าวได้
 • บุคคลที่สามในกรณีที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายบริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากบริษัทคิดว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย หรือการทำเช่นนั้นมีเหตุผลจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย หากบริษัทคิดว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น เพื่อสืบสวนการฉ้อโกงที่สงสัยว่าอาจเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นจริงหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัย หรือการละเมิดประกาศแจ้งเตือนเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ส่งมาถึงบริษัทหรือบุคลากรของบริษัท และเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ บริษัท, ลูกค้า, พนักงาน, ผู้รับจ้าง หรือสาธารณชน
 • บุคคลที่สามในกรณีการทำธุรกรรมของบริษัทนอกจากนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทรวมถึงข้อมูลส่วนตัวในการการปรับโครงสร้างองค์กรและ/หรือกิจการ

การโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของท่านระหว่างประเทศ

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจหมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยภายในเครือบริษัท ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  

บริษัทได้ใช้ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยจัดเตรียมบริการธุรกิจด้วย บุคคลที่สามเหล่านี้อาจสามารถเข้าถึงหรือดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่จะดำเนินการเช่นนั้นได้ตามคำสั่งการของบริษัทและเป็นความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขของสัญญา หากบุคคลที่สามเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ซึ่งระดับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่เท่ากับในประเทศหรือทัองถิ่นของท่าน บริษัทจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านได้รับการป้องกันในระดับที่เหมาะสม 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี และกระบวนการต่าง ๆ ในทางกายภาพ ทางเทคนิค และในด้านการบริหารเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ให้สูญหาย ถูกใช้ในทางที่ผิด ถูกเปลี่ยนแปลง ถูกทำลาย หรือได้รับความเสียหาย ซึ่งจะมีระดับที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของข้อมูล 

บริษัทดำเนินขั้นตอนเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับบุคคลดังกล่าวที่จำเป็นต้องเข้าถึงด้วยจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านจะรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลของท่านในลักษณะที่ปลอดภัย

สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่บริษัทจัดเก็บ 

ท่านมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ :

 • รับสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและพื้นฐานในการดำเนินการข้อมูลส่วนตัว
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง(รวมทั้งสิทธิ์ที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ครบถ้วน)
 • ขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต
 • ขอให้บริษัทจำกัดการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านแนะนำให้บริษัททำเช่นนั้นหรือ:
  • มีข้อโต้แย้งเรื่องความเที่ยงตรงของข้อมูลส่วนตัว
  • การดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ท่านปฏิเสธที่จะลบข้อมูลส่วนตัว
  • บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวตามจุดมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกต่อไปแต่มีความจำเป็นสำหรับสถานประกอบการ การใช้สิทธิ์ หรือการป้องกันจากข้อร้องเรียนทางกฎหมาย หรือ
  • ท่านคัดค้านการดำเนินการซึ่งถูกต้องตามหลักของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อบริษัทตามรายละเอียดในส่วนของที่ [email protected] ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมที่จะรับจดหมายข่าวหรือข้อความสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทำตามคำแนะนำในข้อความสื่อสารทางการตลาด ท่านยังสามารถควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในเมนูตั้งค่าโปรไฟล์ของท่านตามความเหมาะสม

สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการออนไลน์ 

เมื่อท่านมีส่วนร่วมกับโปรไฟล์ ของบริษัท หรือตามโปรไฟล์ที่ปรากฎอยู่ใน ฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ Facebook, Line, Tiktok, Instagram, Youtube, ฯลฯ ท่านควรตรวจสอบและรับทราบว่าเครื่องมือของเว็บไซต์เหล่านี้อนุญาตให้ท่านเลือกวิธีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน

สำหรับฟอรั่มเหล่านี้ วิธีปฏิบัติหรือนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้จะมีผลตามที่ได้ระบุไว้ ดังนั้นบริษัทจึงแนะนำให้ท่านอ่านประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงการใช้งาน และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ 

ไซต์ของบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงลิงก์ของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ถ้าท่านคลิกที่ลิงก์เหล่านี้ โดยท่านจะออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท ถึงแม้ว่าเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้จะถูกเลือกด้วยความระมัดระวัง แต่ ริช โปรดักส์ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยองค์กรเหล่านี้ได้ สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านในส่วนของประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามและคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งาน (หากมีการจัดเตรียมคำชี้แจงดังกล่าว) 

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่มีผลกับฟอรั่มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้และเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามซึ่ง ริช โปรดักส์ฯไม่ได้เป็นเจ้าของ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เนื่องจากพวกเขาควบคุมและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

ผู้ให้บริการออนไลน์ของบริษัทบางรายบริษัทช่วยบริษัทในเรื่องการวิเคราะห์ออนไลน์ การโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย วิดีโอแบบฝังและเนื้อหาอื่น ๆ การติดต่อสื่อสารและการสำรวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และผู้ให้บริการเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากไซต์ของบริษัทและที่อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ในเรื่องการโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย บริษัทปรับเปลี่ยนการส่งและเนื้อหาโฆษณาและสื่ออื่น ๆ บนไซต์ของบริษัทหรือไซต์ของบุคคลที่สามและบริการออนไลน์โดยยึดจากการเข้าชมไซต์ของบริษัทในครั้งที่ผ่านมา 

บุคคลที่สามดังกล่าวยังอาจโอนข้อมูลที่พวกเขาเก็บรวบรวมไปยังผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือหากบุคคลอื่น ๆ ดังกล่าวดำเนินการข้อมูลโดยกระทำแทนในนามของพวกเขา 

ติดต่อบริษัท 

หากท่านมีคำถามหรือคำขอเกี่ยวกับประกาศแจ้งเรื่องความปลอดภัยฉบับนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรหาบริษัทที่เบอร์ 02-264-0261-4 ต่อ131 วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  8.30 – 17.30 น.