นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวสำหรับ เวปไซต์ richthai.com

เราให้ความสำคัญและถือเรื่องข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ที่นี่

คำอธิบายทั่วไปของประกาศเรื่องข้อมูลส่วนตัว

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับเต็ม

ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของคุณที่มอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา และเข้าใจว่าคุณอาจมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งมาให้กับเราและวิธีในการจัดการข้อมูลดังกล่าวของเรา

หากคุณกำลังอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ (”ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว”) อาจเป็นเพราะคุณเคยเข้าชมเว็บไซต์ แอปมือถือ โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ บริการออนไลน์ หรือพบกับเราตามสถานที่จัดงานหรือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ (ทั้งหมดในที่นี้ต่อไปจะเรียกว่า “ไซต์”) ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานของบริษัท ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด (“ริช โปรดักส์ฯ” หรือ “เรา” ) หรือเนื่องจากคุณเคยติดต่อเราโดยตรงทางโทรศัพท์หรือทางจดหมาย 

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ จัดเก็บ และดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ (“ข้อมูลส่วนตัว”) เมื่อคุณเข้าถึงไซต์ของเราหรือติดต่อเรา

การดำเนินการข้อมูลของ ริช โปรดักส์ฯ

ริช โปรดักส์ฯเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งมาให้เราหรือที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเมื่อคุณเข้าชมไซต์ของเราโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ ติดต่อคุณเพื่อทำการตลาดหรือเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นในทางการค้า ตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในข้อเสนอและกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา จัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้งานไซต์ของเราอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณจะจำกัดเฉพาะส่วนที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะขอความยินยอมจากคุณ สำหรับการดำเนินการบางอย่าง เพื่อที่คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บและดำเนินการ มิฉะนั้นเราจะดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อการดำเนินการของสัญญากับคุณ, เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของ ริช โปรดักส์ฯ, เพื่อจุดมุ่งหมายในผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ ริช โปรดักส์ฯ, หรือจุดมุ่งหมายอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาต 

โดยทั่วไปเราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในประเทศไทย แต่ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบทั่วโลก และอาจถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามซึ่งกระทำในนามของเรา ระบบและผู้ให้บริการเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งระดับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่เท่ากับประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว ริช โปรดักส์ฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดเตรียมวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเพียงพอซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทย คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ยกเลิก คัดค้าน และโยกย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณได้โดยการติดต่อเราที่ [email protected]

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยการโพสต์ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไว้บนไซต์ของเรา 

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ลงวันที่พฤศจิกายน 2563.

ประเภทการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • รายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลที่คุณส่งมาให้ – เช่น ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล คำขอ ข้อร้องเรียนของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับเมื่อเราติดต่อกับคุณ (รวมทั้งการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล ออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์) และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณส่งมาให้ – ต้วอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนกับไซต์ของเรา สมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว เข้าร่วมใน ข้อเสนอและโปรโมชันของเรา ให้ข้อเสนอแนะ ตอบแบบสำรวจ หรือซื้อสินค้าหรือบริการของเรา
 • ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อสินค้า – รวมถึงข้อมูลการซื้อสินค้า เช่น รายละเอียดบัญชีที่ใช้ชำระเงินของคุณ หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วันหมดอายุ ที่อยู่จัดส่งและที่อยู่เรียกเก็บเงิน และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
 • ข้อมูลความชอบ – ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบส่วนตัว ความต้องการ ความสนใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคุณ (เกี่ยวกับไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นต้น)
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี – รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสร้างบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อ รหัสผ่าน และคำถามรักษาความปลอดภัยและคำตอบ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ – รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์, IP address, และเบราว์เซอร์ของคุณที่เราอาจจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่เราใช้ในไซต์ของเราเองหรือคุกกี้ของบุคคลที่สาม เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณหรือการติดต่อของคุณกับเราทางอีเมล อ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม คุกกี้ รวมถึงคุกกี้ที่ใช้บนไซต์ของเราสามารถปิดการทำงานได้จากเมนูการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ถ้าคุณปิดการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ของเราได้อย่างครบถ้วน การปิดการทำงานคุกกี้จะไม่ได้ลบคุกกี้ที่มีอยู่ทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ของคุณ การลบคุกกี้จะต้องทำด้วยตนเองจากตัวเลือกเมนูตามความเหมาะสมในเบราว์เซอร์ของคุณ

เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดมุ่งหมายต่อไปนี้และพื้นฐานอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดทราบว่าหากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณอยู่แล้ว เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันนี้

สำหรับผลประโยชน์ทางการค้าที่ชอบด้วยกฎหมาย: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ทั้งข้อมูลแบบรวมกลุ่มและแบบรายบุคคล) เช่น รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลบัญชีและบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในร้านค้าและร้านออนไลน์ของเราเพื่อจุดมุ่งหมายในการจัดเตรียมสินค้าและบริการ รักษาและอัปเดตบันทึก การบริหาร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การโฆษณา การตลอด และเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งทำความเข้าใจคุณในฐานะลูกค้า

เราอาจมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณส่งมาให้เราพร้อมกับการใช้งานไซต์หรือผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเราจะใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อนำมาปรับปรุงและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น 

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อจัดทำสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับตะกร้าสินค้าที่คุณทิ้งไว้หรือส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อช่วยในการดำเนินกิจการของเรา เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานของบริษัท เพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของบริษัทได้ เช่น การควบรวมกิจการ การขาย การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนสินทรัพย์หรือธุรกิจของ ริช โปรดักส์ฯ, การเข้าซื้อกิจการ, การล้มละลาย, หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และเพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ถูกต้องซึ่งอนุญาตตามกฎหมาย โดยเราจะจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ในขณะนั้น 

สำหรับการดำเนินการของข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา: เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือเพื่อจัดเตรียมการประกวด การแข่งขัน หรือกิจกรรมการส่งเสริมการขายซึ่งคุณได้เข้าร่วม เพื่อทำการส่งเสริมการขายและติดต่อคุณหากคุณเป็นผู้ชนะ เพื่อที่จะสามารถตอบกลับในการขอข้อมูลของคุณผ่านทาง การติดต่อเราที่ [email protected]

เรายังอาจใช้ข้อมูลของคุณโดยยึดตามความยินยอมของคุณ หากมีการมอบให้ ตัวอย่างเช่น เพื่อจุดมุ่งหมายในการตลาดและเพื่อปรับเปลี่ยนการสื่อสารของเราให้เหมาะกับคุณโดยอาศัยโปรไฟล์ผ่านทางอีเมล การส่งข้อความทางโทรศัพท์( SMS) วิธีการอื่น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเพื่อ ติดตามและวิเคราะห์ความชอบของคุณเพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภคและทำการตลาดส่วนบุคคล คุณสามารถยกเลิกความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณนานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่เราได้เก็บรวบรวมหรือที่คุณส่งมาให้เรา 

ดังนั้นเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากที่คุณได้ติดต่อเราครั้งล่าสุด เมื่อข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เราจะทำลายหรือลบด้วยวิธีการที่ปลอดภัย แต่แทนที่จะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจทำให้มันเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนได้เพื่อให้ไม่มีการเชื่อมโยงหรือไม่สามารถติดตามย้อนกลับไปยังคุณ ในบางกรณี เราอาจมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำหนดให้เราเก็บบันทึกบางอย่างไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับ:

 • หน่วยงานของริช โปรดักส์ฯ ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจ ถูกแบ่งปันระหว่างบริษัท ริช โปรดักส์ฯ ซึ่งอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณดังที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • ผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการ เราอาจว่าจ้างบุคคลที่สาม ผู้ขาย ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบริษัทในเครือเพื่อจัดหาบริการแก่เราในนามของเรา เช่น การสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในบริษัทสำหรับเว็บไซต์ แอปมือถือ หรือร้านค้าออนไลน์ (รวมถึงผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์, ผู้ดำเนินการชำระเงิน, บริษัทจัดการแบรนด์, บริษัทโฆษณา ทำการตลาด และส่งเสริมการขาย, ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล, ที่ปรึกษามืออาชีพ (เช่น นักบัญชี นายธนาคาร ที่ปรึกษาธุรกิจ พนักงานทวงหนี้ ทนายความ) และบุคคลที่สามซึ่งเราใช้ในการส่งสินค้าที่คุณซื้อไปยังที่อยู่ของคุณ เช่น ผู้จัดส่งทางไปรษณีย์) หรือการดำเนินการทางเทคนิค (ตัวอย่างเช่น บริการโฮสติ้งหรือพื้นที่เก็บข้อมูล) หรือสำหรับบริการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการขายแบบออฟไลน์ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น การแข่งขัน การชิงโชค และผู้จัดการประกวด ผู้จับรางวัล บริษัทจัดงานอีเว้นท์ ผู้จัดรางวัลหรือแพคเกจชดเชย) และบริการอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • ในการให้บริการ พวกเขาอาจเข้าถึง ได้รับ เก็บรักษา หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณในนามของเรา สัญญาของเรากับผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดมุ่งหมายของพวกเขาเองรวมถึงการทำการตลาด เราใช้ขั้นตอนทางการค้าตามสมควรโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคลที่สามคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเพียงพอและดำเนินการกับข้อมูลโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงของเราเท่านั้น
 • หุ้นส่วน บางครั้งเราอาจเสนอบริการหรือแอปพลิเคชันให้กับคุณโดยดำเนินการร่วมกับหุ้นส่วน (ตัวอย่างเช่น ผู้สนับสนุนร่วมหรือผู้ออกใบอนุญาตร่วม, ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเรา) ดังนั้นเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หุ้นส่วนเหล่านี้ เราใช้ขั้นตอนทางการค้าตามสมควรโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคลที่สามคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเพียงพอและดำเนินการกับข้อมูลโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงของเราเท่านั้นหรือในฐานะผู้ควบคุมร่วม ในกรณีดังกล่าวที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่สามโดยยึดตามความยินยอมหรือคำขอของคุณให้ทำเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการให้ข้อมูลอย่างชัดเจน และคุณมีทางเลือกที่จะเข้าร่วมหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าวได้
 • บุคคลที่สามในกรณีที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหากเราคิดว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย หรือการทำเช่นนั้นมีเหตุผลจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย หากเราคิดว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น เพื่อสืบสวนการฉ้อโกงที่สงสัยว่าอาจเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นจริงหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัย หรือการละเมิดประกาศแจ้งเตือนเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ส่งมาถึงเราหรือบุคลากรของเรา และเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ ริช โปรดักส์ฯ, ลูกค้า, พนักงาน, ผู้รับจ้าง หรือสาธารณชน
 • บุคคลที่สามในกรณีการทำธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้บริโภคของเรารวมถึงข้อมูลส่วนตัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การขาย การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนสินทรัพย์หรือธุรกิจของ ริช โปรดักส์ฯ การเข้าซื้อกิจการ การล้มละลาย หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน

 

การโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างประเทศ 

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจหมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกเปิดเผยภายในเครือบริษัท ริช โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

เรายังใช้ซัพพลายเออร์ภายนอกบริษัทเพื่อช่วยจัดเตรียมบริการธุรกิจด้วย บุคคลที่สามเหล่านี้อาจสามารถเข้าถึงหรือโฮสต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่จะดำเนินการเช่นนั้นตามคำชี้แจงของเราและเป็นความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขของสัญญา หากบุคคลที่สามเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ซึ่งระดับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไม่เท่ากับในประเทศของคุณ เราจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการป้องกันในระดับที่เหมาะสม 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี และกระบวนการต่าง ๆ ในทางกายภาพ ทางเทคนิค และในด้านการบริหารเพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ให้สูญหาย ถูกใช้ในทางที่ผิด ถูกเปลี่ยนแปลง ถูกทำลาย หรือได้รับความเสียหาย ซึ่งจะมีระดับที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของข้อมูล 

เราดำเนินขั้นตอนเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับบุคคลดังกล่าวที่จำเป็นต้องเข้าถึงด้วยจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามรายการในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ เรายังใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณจะรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณในลักษณะที่ปลอดภัย

สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราจัดเก็บ 

คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 • รับสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและพื้นฐานในการดำเนินการข้อมูลส่วนตัว
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้อง (รวมทั้งสิทธิ์ที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ครบถ้วน)
 • ขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต
 • ขอให้เราจำกัดการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณแนะนำให้เราทำเช่นนั้น หรือ:
  • มีข้อโต้แย้งเรื่องความเที่ยงตรงของข้อมูลส่วนตัว
  • การดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่คุณปฏิเสธที่จะลบข้อมูลส่วนตัว
  • เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวตามจุดมุ่งหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกต่อไป แต่มีความจำเป็นสำหรับสถานประกอบการ การใช้สิทธิ์ หรือการป้องกันจากข้อร้องเรียนทางกฎหมาย หรือ
  • คุณคัดค้านการดำเนินการซึ่งถูกต้องตามหลักของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดในส่วนของที่ [email protected] คุณสามารถยกเลิกความยินยอมที่จะรับจดหมายข่าวหรือข้อความสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทำตามคำแนะนำในข้อความสื่อสารทางการตลาด คุณยังสามารถควบคุมการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในเมนูตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณตามความเหมาะสม

สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการออนไลน์ 

เมื่อคุณมีส่วนร่วมกับโปรไฟล์ ริช โปรดักส์ฯ หรือเมื่อ ริช โปรดักส์ฯ ปรากฎอยู่ใน ฟอรัมของสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ Facebook, Line, Tiktok, Instagram, Youtube, ฯลฯ คุณควรสร้างความคุ้นเคยและทราบว่าเครื่องมือของเว็บไซต์เหล่านี้อนุญาตให้คุณเลือกวิธีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

สำหรับฟอรัมเหล่านี้ วิธีปฏิบัติหรือนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้จะมีผล ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณอ่านประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงการใช้งาน และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในสภาพแวดล้อมสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ 

ไซต์ของเราอาจมีลิงก์ของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ถ้าคุณคลิกที่ลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา ถึงแม้ว่าเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้จะถูกเลือกด้วยความระมัดระวัง แต่ ริช โปรดักส์ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยองค์กรเหล่านี้ได้ สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านในส่วนของประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามและคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม (หากมีการจัดเตรียมคำชี้แจงดังกล่าว) 

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่มีผลกับฟอรัมสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้และเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามซึ่ง ริช โปรดักส์ฯไม่ได้เป็นเจ้าของ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เนื่องจากพวกเขาควบคุมและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ 

ผู้ให้บริการออนไลน์ของเราบางรายเราช่วยเราในเรื่องการวิเคราะห์ออนไลน์ การโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย วิดีโอแบบฝังและเนื้อหาอื่น ๆ การติดต่อสื่อสารและการสำรวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และผู้ให้บริการเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากไซต์ของเราและที่อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ในเรื่องการโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย เราปรับเปลี่ยนการส่งและเนื้อหาโฆษณาและสื่ออื่น ๆ บนไซต์ของเราหรือไซต์ของบุคคลที่สามและบริการออนไลน์โดยยึดจากการเข้าชมไซต์ของเราในครั้งที่ผ่านมา 

การติดตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นอาจอนุญาตให้ผู้บริการออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับไซต์ของเรา (รวมถึง IP address) และอาจถูกนำไปรวมกับข้อมูลที่พวกเขาเคยเก็บรวบรวมมาก่อนและผ่านทางแหล่งอื่น ๆ (เช่น Google อาจเชื่อมโยงกิจกรรมของคุณจากอุปกรณ์หลายชิ้นถ้าคุณมีบัญชี Google) หรือกับข้อมูลที่เราส่งให้พวกเขา เช่น ที่อยู่อีเมล การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้พวกเขาสามารถช่วยเราระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยยึดตามการใช้งานและลักษณะทางประชากร (เช่น อายุ เพศ) ส่งเนื้อหาโฆษณาความความเหมาะสมของผู้รับ ตัวประสิทธิภาพของโฆษณา (เช่น โดยการรายงานการกระทำของผู้ที่ได้ชมโฆษณานั้น ๆ) ประเมินการใช้งานไซต์ของเราและไซต์อื่น ๆ และจัดเตรียมบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

บุคคลที่สามดังกล่าวยังอาจโอนข้อมูลที่พวกเขาเก็บรวบรวมไปยังผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือหากบุคคลอื่น ๆ ดังกล่าวดำเนินการข้อมูลในนามของพวกเขา 

เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของเด็กอย่างไร 

ที่ริช โปรดักส์ฯ เราไม่เห็นด้วยกับการทำการตลาดโดยตรงกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ดังนั้นไซต์ของเราจึงไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 

เรายังให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าตามที่กฎหมายกำหนด ในการให้ความยินยอมแก่ไซต์แต่ละแห่งควรได้รับอนุญาตจากพ่อแม่/ผู้ปกครองก่อนให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราผ่านทางเว็บไซต์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหากเราพิจารณาว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์และไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่/ผู้ปกครองก่อนให้ข้อมูลส่วนตัว เราจะไม่ใช้หรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของเขา/เธอโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง หากไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าว เด็ก/บุคคลอาจไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างได้ อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ เราอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลดังกล่าว (ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่เหลือของประกาศแจ้งเรื่องความปลอดภัยฉบับนี้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อแจ้งและขอความยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง และเพื่อเก็บบันทึกบางอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง ความรับผิดชอบ และเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต พ่อแม่/ผู้ปกครองสามารถทบทวน ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปฏิเสธไม่ให้เก็บรวบรวมข้อมูลหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของเด็กอีกต่อไปโดยการติดต่อเราตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนของ [email protected] ซึ่งได้แก่ชื่อ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของเด็ก

ติดต่อเรา 

หากคุณมีคำถามหรือคำขอเกี่ยวกับประกาศแจ้งเรื่องความปลอดภัยฉบับนี้ หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรหาเราที่เบอร์ 02-264-0261-4 วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  8.30 – 17.30 น.